IMG 5851

IMG 5862

جلسه کارگروه شهرداران منطقه 5 استان کرمان با حضور مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استان کرمان جناب آقای مهندس شهسواری ، فرماندار ویژه محترم شهرستان سیرجان جناب آقای دکتر یعقوبی ، روسای محترم شوراهای اسلامی شهرستان سیرجان و شهرداران محترم شهرستان در محل شهرداری نجف شهر برگزار شد.در جلسه فوق جناب آقای شهسواری به شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی شهرستان در خصوص مدیریت قاطع در رعایت قانون شهرداری ها و ماده 101 در حوزه تفکیک املاک اشاره نمودند .جناب آقای دکتر یعقوبی با اشاره به اهمیت درآمد پایدار ، به منظور توسعه و پیشرفت شهرستان با مد نظر قرار دادن ظرفیت ها از شهرداران خواستند توجه به این امر مهم را در دستور کار خود قرار دهند .
همچنین جناب آقای دکنر کریمی پور شهردار شهر سیرجان نیز به سند توسعه شهرستان سیرجان و توجه به زیرساخت ها اشاره نمودند .