ساخت مقبره مطهر شهداء گمنام

ساخت مقبره مطهر شهداء گمنام

تاریخ

15 مهر 1398

دسته بندی

برجسته ترین پروژه ها

اوقات شرعی

آدرس

نجف شهر - بلوار امام امام خمینی (ره)

تلفن : 6545 4239 - 034

تلفکس : 7380 4239 - 034

کد پستی : 33598-78151