بازدید از روند تعمیر موتور پمپ آب شهرداری

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نجف شهر؛ شهردار محترم از روند تعمیر موتور پمپ آب شهرداری نجف شهر بازدید نمودند.

 

اوقات شرعی

آدرس

نجف شهر - بلوار امام امام خمینی (ره)

تلفن : 6545 4239 - 034

تلفکس : 7380 4239 - 034

کد پستی : 33598-78151