جلسه جلوگیری از شیوع ویروس کرونا

به گزارش رواب عمومی شهرداری و شورای اسلامی نجف شهر؛ جلسه جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در نجف شهر با حضور سرپرست محترم شهرداری نجف شهر، ریاست محترم شورای اسلامی شهر نجف شهر علی قاسمی نژاد رائینی  و ریاست محترم مرکز خدمات جامع سلامت نجف شهر دکتر نبوی برگزار شد و تصمیماتی در این مورد اتخاذ گردید.

اوقات شرعی

آدرس

نجف شهر - بلوار امام امام خمینی (ره)

تلفن : 6545 4239 - 034

تلفکس : 7380 4239 - 034

کد پستی : 33598-78151