گزارش تصویری ضد عفونی و گندزدایی سطح شهر

گزارش تصویری از ضد عفونی و گند زدایی مکان های عمومی، پارک ها، ادارات و پمپ های سوخت نجف شهر

اوقات شرعی

آدرس

نجف شهر - بلوار امام امام خمینی (ره)

تلفن : 6545 4239 - 034

تلفکس : 7380 4239 - 034

کد پستی : 33598-78151